BIEDRONKI

Tematyka tygodniowa: Chciałbym być sportowcem.

Cele główne:

 • zakładanie ubrań, butów,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych,  organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy przedmiotami, obrazkami,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • porusza się zgodnie z poleceniami,
 • dobiera pasujące do siebie obrazki,
 • uczestniczy w zabawie,
 • odpowiada na pytania dotyczące utworu,
 • reaguje na sygnał,
 • określa kolor przedmiotów,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia,
 • współpracuje w parze, rzuca do celu,
 • przestrzega zasad w zabawie,
 • wskazuje różnice między obrazkami,
 • kontynuuje rytm,
 • tańczy przy piosence,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • naśladuje czynności,
 • używa woreczków w zabawie,
 • porusza się tyłem,
 • podejmuje swobodne zabawy,
 • podaje rozwiązania zagadki,
 • porusza się po sali według poleceń,
 • naśladuje czynności,
 • odpowiada na pytania.