ZUCHY

Tematyka tygodnia: „Jak to było z żabką?” (16.05-20.05.22).

Cele operacyjne:
Dziecko:
Wymienia etapy rozwojowe żaby.
Wykonuje proponowane ćwiczenia.
Wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody.
Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Omawia cykl rozwojowy motyla.
Współpracuje w zespole.
Kulturalnie odnosi się do kolegów.
Rytmicznie porusza się przy muzyce.
Wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt.

Film edukacyjny:
https://www.youtube.com/watch?v=FjULJR0awaE&ab_channel=PozytywnieNakr%C4%99conaMama