SMERFY

Tematyka tygodniowa: Moi rodzice
Cele główne:

udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
dzielenie się swoimi przeżyciami,
wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
odpowiadanie na pytania,
podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata,
nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych,
maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu,
uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
liczenie palców, przedmiotów itp.

Cele szczegółowe:

Dziecko:
układa z klocków,
ilustruje ruchem tekst wiersza,
naśladuje czynności,
tańczy przy piosence,
wymienia członków swojej rodziny,
bawi się w ogrodzie,
poprawnie wykonuje ćwiczenia,
powtarza tekst wiersza,
uczestniczy w zabawach,
reaguje na uderzenie w bębenek i odszukuje zdjęcie swojej rodziny,
rysuje po śladzie,
porusza się przy muzyce,
odpowiada na pytania dotyczące utworu,
przestrzega ustalonych zasad,
podejmuje swobodne zabawy,
wykonuje serduszka,
śpiewa piosenkę,
liczy w zakresie czterech,
ze udział w zabawie,
przykleja papierowe kwiatuszki na sylwecie czerwonego serduszka,
opisuje swoją mamę,
prezentuje swoich umiejętności, możliwości,
reaguje na sygnał,
dotyka kolejnych palców dłoni, powtarzając rymowankę,
formułuje wypowiedzi,
bawi się z innymi.