STARSZACY

Temat tygodnia : Nasi kochani rodzice

cele operacyjne dziecko:

  • wypowiada się na temat swoich rodziców;
  • rozwiązuje zagadki ;
  • wypowiada się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami;
  • omawia wygląd swojej mamy;
  • rozwijanie sprawności fizycznej;
  • opowiada o swoim tacie;
  • liczy w zakresie 10;
  • dzieli wyrazy na głoski (6latki), sylaby (5latki);
  • samodzielnie układa wyrazy z rozsypanki literkowej (mama, tata, babcia, dziadek , siostra , brat);