STARSZACY

Temat tygodnia : Wiosna na łące

 • Rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców łąki i roślin występujących na łące;
 • Zapoznanie się z cyklem rozwoju żaby;
 • Poznanie życia pszczół i mrówek ;
 • Zapoznanie się z cyklem rozwojowym motyla;
 • Kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnych;
 • Przeliczanie i dodawanie figur geometrycznych w pętlach;
 • Układanie prostych wyrazów , dzielenie ich na głoski i sylaby;
 • Kształtowanie poczucia rytmu ;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Rozwijanie aktywności twórczej;
 • Wykonanie laurki na dzień mamy;