Praca wychowawczo-dydaktyczna

Zabawa w przedszkolu jest podstawową formą kształtowania pozytywnych zachowań dzieci w naszym przedszkolu. Uznajemy, że poprzez zabawę będziemy:

 • dostarczać dziecku wiedzy o samym sobie,
 • wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,
 • kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • uczyć dzieci umiejętności porozumiewania się z innym,
 • uczyć życia w społeczeństwie i pracy w zespole,
 • przygotowywać do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych oraz niezależnego myślenia,
 • wyrabiać umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz odnajdywania spokoju wewnętrznego,
 • uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów,
 • kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji.

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:

 • Statut Przedszkola
 • Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
 • Program wychowawczo-dydaktyczny „Razem w przedszkolu”;
 • Projekt Sanepid-u „Bądźmy zdrowi-Wiemy więc działamy” – mający na celu poprawę stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce, zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dieto zależnymi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych;
 • „Moje Dziecko Idzie Do Szkoły” – to program edukacyjny
 • Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w ‘Poznaniu, do którego realizacji przyłączyło się również nasze przedszkole. Program ten skierowany jest do dzieci uczęszczających do grup „0” oraz ich rodziców. Program ma na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia oraz ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci. Założeniem programu jest zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi a jego zachowanie, a także przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku lokalnym.
 • Programy i metody wspomagające rozwój dziecka:
 • „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz – metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku;
 • Pedagogika Zabawy Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
 • „Dziecięca matematyka” autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej- zabawy matematyczne mające na celu zapewnianie dziecku osiągnięcie sukcesów w nauce matematyki;
 • Zajęcia adaptacyjne – mające na celu bezstresowe dla dziecka pokonanie progu przedszkola