Temat 12 Dzień Dziecka część I

Temat 12 Dzień Dziecka część I

 1. Zabawy poranne.
 • marsz z przysiadami” – dzieci maszerują po sali lub podwórku, na hasło: hej!, wykonują przysiad, po czym maszerują dalej,

 • witajcie plecy” – dziecko siada naprzeciw rodzica w pewnej odległości i odwraca się do niego plecami, na hasło: już!, idą powoli tyłem tak, aby dotknąć pleców partnera.

 1. Różnice – zabawy z piłką.

  Rodzic siada naprzeciw dziecka i rzuca mu piłkę prosi dziecko, aby podało przeciwieństwo do słowa, które wypowie np.:

  Wysoki- niski, młody – stary, mały – duży, chudy – gruby itd.

 2. Zabawa dydaktyczna „Misie, lalki i inne zabawki”.
 • Oglądanie przygotowanych zabawek- dziecko nazywa zabawki, dzieli razem z rodzicem ich nazwy na sylaby (łącząc tę czynność z klaskaniem), np.: lal- ki, mi-sie, sa-mo-cho-dy, pił-ki, ska-kan-ka.
 • Liczenie przygotowanych zabawek- dziecko liczy zabawki, np.: jedna skakanka, dwa misie, trzy lalki, trzy piłki, cztery samochody.

 1. Wiersz „My dzieci” Tadeusz Kubiak

  My, dzieci, my chcemy śmiać się,

  My, dzieci, lubimy słońce,

  My, dzieci, kochamy ptasi,

  Wesoły, perlisty koncert.

  My, dzieci chcemy wybiegać

  Z domów w złociste poranki,

  My chcemy, by nam nad głową

  Furczały barwne skakanki.

  My chcemy kochać motyle,

  Po łąkach biegać i gonić,

  A w sadach głaskać śnieżyste,

  Lecz ciepłe kwiaty jabłoni.

  My chcemy, by nasze mamy

  Wciąż uśmiechały się do nas,

  By nasi dobrzy ojcowie,

  Brali nas w czułe ramiona,

  My, dzieci, my chcemy kochać

  Ptaki, obłoki i drzewa,

  My chcemy bawić się w słońcu,

  Zmierzchem – kołysanki śpiewać.

 • Porozmawiaj z dzieckiem:

O kim opowiada wiersz?

Jakie dzieci mają pragnienia?

Czy wy macie jakieś marzenia (pragnienia) ?

 1. Wysłuchanie piosenki Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”.

  https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4