Temat 12 Dzień dziecka część IV

TEMAT: Dzień dziecka. Część IV

1. Zabawy poranne.

Marsz z przysiadami” – dzieci maszerują. Na hasło: Hej! wykonują przysiad, po czym maszerują dalej.
Witajcie, plecy” – dzieci i rodzice stoją w dwóch rzędach w wyznaczonej przez siebie odległości. Odwracają się do siebie tyłem. Na hasło: Już! – idą powoli tyłem tak, aby dotknąć pleców partnera, po czym wracają na miejsce.
Mosty” –rodzic stoi w rozkroku, a dziecko przechodzi na czworakach pod jego nogami.

 

2. Wysłuchanie wiersza „Prawa dziecka” M. Brykczyńskiego.

 

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla nich

mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wierszu poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej jak umiecie.

3. Prawa dziecka.

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClZDRlQXlpeGJMUkE/view?fbclid=IwAR3eZIMrc3nTLCH4jK5TKBboSiDW7s6p7BmNf6IlL-9a7eYnfyQuf87gLsQ

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4&fbclid=IwAR22A668ofCgDXSetwsHZI67mzd4Lye1mDD4G9C17N_iOz6CFQkwgRjZL_c

 

4. Wysłuchanie piosenki „Piosenka o prawach dziecka”.

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

Mam prawo żyć

Mam prawo być sobą

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.

Mam prawo kochać i kochanym być

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.

 

Dziecka prawa poważna sprawa

Dziecka prawa to nie zabawa

 

Mogę się śmiać

Może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

 

Mam prawo śnić

Mam prawo być inny

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

5. Memory online

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduzabawy.com%2Fgry-online%2Fmemory%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ikDCEOAYTSX-JXUamND5QonBt71WUBInnAcyJVUtc5MqXirsGOIH_T2g&h=AT0C-Q6fQSx4OBi6bsfbx8VFdD0zHKNTkHCxyo7IQ3ESdl3xwBJQXd0G8kQ4pe5Khp-tmQBKirOgwwXRoyZzekpfn53tOF2c9zbZkOfmHO-9VIZ9TI7my5W_QEKt-M3Kn5vV-g