Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym

  1. Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej.
  2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie, Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wolsztynie, Policją, Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową w Przemęcie, Biblioteką Publiczną w Przemęcie, władzami samorządowymi oraz z innymi instytucjami wspierającymi organizowane przez przedszkole zbiórki, festyny, uroczystości przedszkolne.
  3. Włączanie się w organizowane na terenie gminy i nie tylko  imprezy kulturalne, konkursy, festiwale i.t.p.